Funkcje i parametry

W poniższym artykule przyjrzymy się dokładnie, jakie parametry spełnia najważniejsza część komputera -procesor. Co jest najbardziej podstawową z jego cech? To przede wszystkim długość słowa (zwana inaczej liczbą bitów) na którym procesor ma za zadanie wykonać podstawowe operacje związane z obliczeniami. Inaczej mówiąc: jeżeli słowo ma 64 bity, to mówimy o nim, że jest to procesor 64-bitowy. Jeżeli kupujemy procesor, to musimy zwrócić uwagę na jego szybkość. Od niej będzie bowiem zależało, z jaką prędkością wykonywał on będzie rozkazy. Wszystko zależy od architektury procesora – to, ile trwa pojedynczy takt, decyduje o tym, jak wysoka będzie szybkość. Trzeba sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, zanim przystąpi się do zakupu konkretnego urządzenia! Przyjrzyjmy się zatem jego budowie. Widzimy tutaj różne elementy, spośród których wyróżnia się zespół rejestrów. To właśnie tam składowane są ważne dla nas dane i wyniki. Spójrzmy na jedną ciekawą cechę z tym związaną – rejestry możemy bowiem podzielić na takie, które będą przechowywały informacje ogólne oraz takie, których przeznaczenie będzie nieco bardziej zawężone. Kolejną rzeczą jest jednostka arytmetyczna, zwana arytmometrem, dzięki której możemy wykonywać różne operacje obliczeniowe przy pomocy dostępnych nam danych. Ostatnią ważną rzeczą jest układ sterujący. Dzięki niemu sprawowana jest pełna kontrola nad przebiegiem wykonywania danego programu.

Both comments and pings are currently closed.