Rozkazy wydawane przez procesor

Procesor, zgodnie z intencjami producenta, wydaje najróżniejsze rozkazy reszcie urządzenia. Jakie są te rozkazy? Które z nich musimy uznać za najbardziej typowe i podstawowe, jeżeli chodzi o ten sprzęt? Przede wszystkim zajmuje się on kopiowaniem różnego rodzaju danych, pochodzących z różnych źródeł. Dane kopiowane są z pamięci do rejestru, z rejestru do pamięci, z pamięci do pamięci. Inną funkcją procesora są działania arytmetyczne – żebyśmy się nie zmęczyli zbyt dużą ilością liczenia! Inaczej mówiąc, zajmuje się on dodawaniem, odejmowaniem. Porównuje ze sobą dwie liczny, dodaje i odejmuje jedności, potrafi zmienić znak liczby. Kolejną grupą rozkazów są działania na bitach. Wylicza się tu iloczyn logiczny, zwany AND, sumę logiczną (OR), sumę modułu 2 (XOR), negację (NOT) oraz przesunięcie bitów w dwie strony – zarówno w lewo, jak i prawo. Ostatnią grupą rozkazów wydawanych przez procesor są tak zwane skoki – mogą być one bezwarunkowe i warunkowe. W jaki sposób interpretowane są instrukcje wydawane przez procesor? Wszystko dzięki binarnemu kodowi maszynowemu. W procesorach, które nie są dostępne dla szerokiej rzeszy odbiorców, istnieje możliwość programowania rozkazów CPU, tak zwanego mikroprogramowania. Co nam daje takie rozwiązanie? Mamy większą kontrolę nad procesorem, co więcej, możemy zwiększyć jego wydajność, jeśli chodzi o pewne zastosowania. Jest to o wiele pewniejsze niż w przypadku procesorów, które są ogólnie dostępne.

Both comments and pings are currently closed.