Kilka słów na temat hostingu

Istnieją dwa pojęcia ściśle ze sobą powiązane. Te terminy to „hosting” i „serwer”. Hosting polega na udostępnianiu przez firmę oferującą usługę dostępu do Internetu zasobów serwerowni. Można uznać, że hosting rezerwuje nam, czy też oddaje do dyspozycji pewną pojemność dysku twardego, najczęściej na macierzy nie zależnych dysków, co wpływa na zwiększenie odporności na awarię, poprawę wydajności przy transmisji danych, oraz powiększeniu przestrzeni, która jest udostępniona, jako całość. Tutaj zatem pojawił się kolejny termin, czyli RAID. Zatem hosting pomaga przy przesyłaniu możliwie największej liczby danych, za pomocą łącza internetowego serwerowni. W zależności od rodzaju usług, jakie obejmuje serwerownia możemy mówić o udostępnianiu bazy danych, przy określeniu jej maksymalnej objętości. Hosting pozwala również na wykorzystanie maksymalnego stopnia obciążenia serwerowni w wyniku określonych usług. Z powyższego wynika, że hosting jest ściśle powiązany z serwerownią, w której to znajduje się przestrzeń dla pracy komputerów, które w tym przypadku pełnią rolę serwerów. Skoro używane jest pojęcie hostingu, należy też wspomnieć o tym, jak w tym przypadku nazywamy komputer charakteryzujący się jakimś określonym typem podłączenia do sieci. Komputer taki określamy jako host, który to termin, tak jak hosting pochodzi z języka angielskiego.

Both comments and pings are currently closed.