Serwer dla małych firm hostingowych

Reseller to w najprostszym tłumaczeniu dystrybutor. Dystrybutorem może być każda firma, lub osoba indywidualna, która pozyskuje produkty, lub też usługi wszelkiego rodzaju. Nie korzysta z nich, a jego nadrzędnym celem jest odsprzedanie nabytych dóbr. Jeżeli przyjrzymy się dystrybucji internetowej, możemy zauważyć kilka typów takiego handlu. Jednym z nich jest świadczenie usług hostingowych. Firma, użytkownik, czy bardziej konkretnie administrator konta reseller działa na zasadzie zakładania kont hostingowych. Mogą to być konta z FTP, pocztą i wieloma innymi usługami hostingowymi. Posiadając takie konto można je łatwo odsprzedać, co jest głównym działaniem nie dużych firm hostingowych. Resellery, bo tak nazywa się te konta, to w rzeczywistości jeden z serwerów internetowych. Usługa taka ze względu na mniejszą elastyczność w zarządzaniu wypierana jednak jest przez serwer dedykowany, którym posługuje się wyłącznie jeden użytkownik i nie odsprzedaje go. Choć nie jest on popularny wśród zwykłych użytkowników ze względu na cenę, to i tak wypiera serwery reseller, ponieważ te są mimo wszystko jeszcze droższe. Jednym z takich popularnych dla firm serwerów resellerskich jest VRS, który jest niezawodnym i szybkim serwerem i można go nabyć w pakiecie z dodatkowymi usługami. Dodatkowo w zależności od ceny możemy wyróżnić cztery typy tego urządzenia.

Both comments and pings are currently closed.