Właściwości prywatnego serwera wirtualnego

Istnieje serwer zwany wirtualnym. Charakteryzuje się on tym, że można go podzielić na mniejsze serwery wirtualne. Serwer taki daje możliwość pełnego dostępu do tak zwanego konta root. Serwer ów działa na kilku oprogramowaniach, a te najbardziej popularne to Xen, VMware, Free VPS, Virtuozzo i Open VZ. To jak będzie wyglądał przydział zasobów dla takiego serwera, jest zależne od jego administratora. Do serwerów przydziela się kilka rodzaj zasobów. Tak zwane gwarantowane, dedykowane, jak również zasoby osiągane chwilowo, w przypadku obciążenia serwera. Dzięki serwerom wirtualnym możemy obsłużyć i utrzymać kilka domen, zarządzać pocztą i mieć całkowity wgląd na strony WWW, aby posiadać możliwość kontrolowania ich. Serwer wirtualny jest w stanie udostępnić nam serwer WWW/FTP. Tu warto zauważyć, że serwer FTP odpowiedzialny jest za wymianę plików z innymi komputerami, przy pomocy protokołu komunikacyjnego. Serwery wirtualne dysponują usługą, która pozwala na udostępnianie serwerów pocztowych, jak również stwarza możliwość założenia subdomen dla własnych domen. Dzięki tym funkcjom możemy świadczyć usługi hostingowe. Ograniczenia takiego serwera są zależne od stanu centralnego urządzenia. Do nazewnictwa wirtualnego serwera używa się skrótu VPS, który skrót pochodzi z języka angielskiego i oznacza wirtualny prywatny serwer.

Both comments and pings are currently closed.