Zadania i odpowiedzialność hostera za prowadzone usługi

Przy udostępnianiu zasobów serwerowni dostawca jest zobligowany do kilku podstawowych zasad, które to zasady pozwolą na skorzystanie z tej konkretnej właśnie oferty. Aby serwer działał poprawnie dostawca powinien zadbać o to, by wszystkie podzespoły, a także dysk, pracowały bez zarzutu. Jeżeli chodzi o połączenie z Internetem, to nie może ono stanowić żadnego problemu z technicznego punktu widzenia. Klient nie może też być narażony na utratę danych osobowych, oraz danych jego kont. Mogą wystąpić przecieki, przykładowo w postaci kopiowania dokumentów, czy też kradzieże drogą elektroniczną. Aby do tego nie dochodziło, dostawca ma obowiązek zająć się kwestią ochrony serwerów, jak również kont, jakie się mogą na nich znajdować. Jeśli chodzi o przechowywanie zasobów, to w gestii dostawcy jest zapewnienie, aby dostępność owych zasobów była stała, maksymalnie szybka i obejmowała pełen zakres. O bezusterkowe działanie dysków, ich trwałość, oraz połączenie komputera, czy też serwera z Internetem również odpowiada dostawca usług internetowych, czyli przedstawiciel danej firmy internetowej. W tym określonym to przypadku osoba dostarczająca swe usługi nazywana jest hosterem. Jest ona również odpowiedzialna za treści zamieszczane na stronach WWW i jeżeli są one niezgodne z prawem mogą zostać zablokowane, lub usunięte, a w stosunku do osób poszkodowanych należy zastosować środki będące rekompensatą poniesionych szkód. W dużej części mogą to być straty moralne.

Both comments and pings are currently closed.